Fakta om Guangzhou (Kanton)

Guangzhou, även känd som Kanton, är  provinshuvudstad i Guangdong. Från 1500-talet och framåt har Guangdong haft mer kontakt med västerländska handelsmän än resten av Kina. Opiumkrigen utkämpades till stor del i Guangdong mellan Kina och Storbritannien på grund av opiumhandeln i provinsen. Och under 1850-talet var Guangdong platsen för Taipingupproret. Guangdong var också ett militärt träningscenter för Kuomingtang under 1920-talet.

Länge var Guangzhou den enda hamnen i Kina som var öppen för européer. Förmodligen valdes platsen på grund av det stora avståndet från huvudstaden. Endast ett begränsat antal kinesiska köpmän, så kallade hong (säkerhetsköpmän), fick förmedla handeln med utlänningarna. Guangzhou var därför den stad där Svenska Ostindiska Companiet i likhet med alla andra samtida europeiska handelsbolag gjorde sina kinaaffärer mellan 1760 och 1842.

Under Qingdynastin bestod Guangzhou av manchu-staden eller gamla staden och den nya staden, mellan den förra och floden, samt flera förstäder längs floden. Den var omsluten av en 10 km lång, 12 m hög och 7 m bred mur med gravar. En annan mur skilde den gamla staden, som upptog fem sjättedelar av hela ytan, från den nya. Staden genomskars av flera kanaler och omkring 600 gator, som var långa, raka och stenlagda. Staden hade en egendomlig prägel genom den stora livligheten på floden. Pärlfloden är i staden något bredare än Thames vid Londonbron och 7 meter djup, och var på den tiden alltid betäckt med fartyg av alla slag, så att hela floden mittför Guangzhou liknade en flytande stad.

Centrala Guangzhou har cirka 8 miljoner invånare, medan hela staden inklusive förorter, det sk subprovinsiella stadsområdet, nu har drygt 13 miljoner invånare. (12.780.000 vid folkräkningen år 2010). Den är en av Kinas 8 Megastäder (=städer med över 10 miljoner invånare). Guangzhou är belägen i det extremt snabbväxande och ekonomiskt expanderande området runt Pärlflodens delta, det så kallade Pärlflodsdeltat, som räknas till världens snabbast växande storstadsregioner. Man uppskattar att Guangzhou kommer att växa till hela 18 miljoner år 2020, medan infrastrukturen beräknas klara ca 15 miljoner.

Därför bygger man ut Busslinjer i snabb takt och huvuddelen av trafiken går på gas efter myndighetsbeslut. Motorcyklar är förbjudna sedan den 1 januari 2007, bl a pga det höga antalet olyckor med motorcyklar inblandade. Tunnelbanan i Kanton öppnades år 1997 som den fjärde staden i Kina med tunnelbana efter Peking, Tianjing och Shanghai. Snart beräknas 21 linjer vara färdigbyggda med sammantaget ca 200 stationer. Hela Pärlflodsdeltats ekonomiska zon, som sedan 1994 används som en definition för regional planering av provinsens myndigheter, hade en bofast befolkning på 46 miljoner på en yta av 41 516 kvadratkilometer år 2006 (exklusive Hongkong och Macau). Denna region består, förutom Guangzhou, av flera till varandra närbelägna storstäder som exempelvis Dongguan och Shenzhen i sydost och Foshan, Jiangmen och Zhongshan i syd och sydväst och har över 50 miljoner invånare. Tillsammans med övriga städer i det sk Pärlflodsdeltat har området över 120 miljoner invånare.

Numera samplanerar man olika projekt mellan städerna för att lösa den snabba befolkningsutvecklingen som, det ska nämnas, inte bara beror på inflyttning från andra delar av landsbygdens Kina utan i hög grad även från utlandet. Befolkningen är alltså i själva verket betydligt större än ovan nämnda siffror eftersom en betydande del av arbetskraftsinvandringen består av illegala inflyttare/invandrare som man helt enkelt inte har koll på.  I maj 2014 fick alla rättsligt (officiellt registrerade) anställda invandrare i Guangzhou möjlighet att erhålla ett sk ” hukoukort” (=ett slags folkbokföringsbevis). Ett sådant tillstånd ger alla möjlighet att gifta sig och föda barn i staden m fl sociala rättigheter, i stället för att återvända till sina officiella hemstäder eller byar som tidigare.

Klimat och väder

Månad

Genomsnittlig temperatur oC


Nederbörd
(mm)

Antal regndagar
per månad

Mini temp
per dygn

Max temp
per dygn

Jan

9,8

18,3

43

8,

Feb

11.3

18,4

65

11

Mar

14,9

21,6

85

15

Apr

19,1

25.5

182

16

Maj

22,7

39,4

284

18

Jun

24,5

31,3

258

19

Jul

25,3

32,7

228

16

Aug

25,2

32,6

221

16

Sep

23,8

31,4

172

13

Okt

20,5

28,6

79

7

Nov

15,7

24,4

42

6

Dec

11,1

20,5

24

5

 

  • “Genomsnittet” för högsta respektive lägsta temperatur baseras på en trettioårsperiod, från 1961-1990.
  • Graden för högsta temperatur är därför lägre än de högsta graderna du kan förvänta dig på plats under samma period.
  • Antal regndagar” inkluderar all nederbörd.