Fakta Luftföroreningar i olika städer

Här kan du i realtid se mätresultat med

Fakta om Luftföroreningar i olika städer

från The World Air Quality Index project. Projektet som startade 2007 är ett initiativ för att skapa medvetenhet om problematiken runt luftföroreningar, samt att förse hela världen med enhetliga och aktuella mätresultat av luftkvaliteten.

Fram till idag så har fler än 70 länder anslutits och med mer än 9000 mätstationer från över 600 större städer har världen fått en enhetlig och öppen redovisning av luftföroreningarna i realtid.

Basgruppen finns i Peking och består av deltagande experter i miljövetenskap, systemkonstruktion, datavetenskap och visuell design. 

Gruppen har successivt utökats och många nya experter från nästan 90 olika länder, bl a Singapore, Indien, Australien och USA bidrar nu till projektet.

Klicka här för att kolla luftföroreningarna i olika städer – just nu!