Svartlistade flygbolag

Svartlistade flygbolag

Av kvalitets- och säkerhetsskäl bokar vi ej flyg med följande, av EU svartlistade, bolag. Senaste information finns här; http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm

Öppna som pdf