GDPR OCH POLICY HOS EURO RESOR AB
Nedanstående information förklarar hur Euro Resor AB/Resortillkina/fd EurooChina AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt GDPR som ersätter PUL. Din integritet är viktig för oss och vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi informerar dig som endera:
• Är kund hos oss – när du köper biljetter, reser med oss eller handlar av oss
• Är ansluten till ett företagsavtal eller har ett inloggningskonto
• Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier,
• Deltar i våra marknadsaktiviteter/mässor eller kundundersökningar
• På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst
• Mottagare av våra Nyhetsbrev

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, rese- och köphistorik.
När du köper biljetter, reser med oss eller handlar varor/tjänster, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:
• Ditt namn (och namn på medresenärer) och dina kontaktuppgifter, som t ex e-post, företag, telefonnummer, intresseområden, koppling till ”persona” för hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster
• Ditt personnummer, när det behövs för en bokning eller tex beställning av reseförsäkring
• Ditt medlemsnummer som Frequent Flyer i något flygbolag, bussbolag eller tex SJ Prio. I förekommande fall även företagsavtalsnummer. Detta är bara en särskild service för de som så önskar. Den som själv vill registrera sina bonuspoäng behöver självfallet inte uppge sina medlemsnummer.
• Uppgifter om din resa och rese- och köphistorik, medresenärer, och exempelvis avresetidpunkt, biljettyp, pris, resmål, kategori och övriga specifikationer
• Uppgifter om behov av ledsagningsassistans eller rullstolsplats under resan, särskild kost eller viktig information om matallergier. Även annan viktig hälsoinformation när sådana uppgifter behövs för kundens bästa
• Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Skicka rabatter, erbjudanden och bonuskuponger via epost
• Identifiera dig som resenär, t ex vid tull- säkerhets- och biljettkontroll
• Ta betalt för resan, tilläggstjänster/konsulthjälp inklusive hantera kortbetalningar
• För att upptäcka/förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
• Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och resevillkor
• Meddela dig (via telefon, SMS, e-post eller liknande kommunikation) om förändringar i resan, t ex vid förseningar eller ändrade avgångstider
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
• Ta fram statistik över inköp av resor och varor, utvärderingar mm, i syfte att förbättra våra tjänster

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomförd resa, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

Vid eventuell reklamation sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen

Rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid.

När du besöker vår hemsida hanterar vi:
• Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t ex vid bokning av en resa
• Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. Se vidare information om detta på hemsidan.

SKYLDIGHET ENLIGT LAG
Rättslig grund för hanteringen sker med stöd i fullgörande av avtal och våra resevillkor när vi tillhandahåller resan och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt även med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, behov av specialkost, ledsagning och rullstolsplats. Vid beställningar skapar vi ett kundnummer som används för att identifiera dig i våra system

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

TILL VEM LÄMNAR VI UT
Vi säljer, eller lämnar aldrig ut, dina uppgifter till en tredje part om det inte är nödvändigt för att exempelvis göra bokningar. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
• Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning
• Återförsäljare inom och utanför Sverige, t ex för att verifiera bonusnummer
• Reseoperatörer som utför en del av din bokade resa
• Reseoperatörer som inte är en del av din ursprungliga resa för att kunna hantera fortsatt resa vid uppkommen trafikstörning
• Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
• Ambassad, Konsulat, eller annan myndighet som beviljar visum
• Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, researrangör i annat land, ambassad/konsulat för visering, eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:
• Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
• Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
• Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
• Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER
1A Euro Resor AB (org. nr. 556526-6359) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Kundtjänst Euro Resor
Uppsalavägen 173
857 31 Sundsvall

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

UPPDATERINGAR AV VÅR GDPR-POLICY
Denna informationstext uppdaterades senast den 15 juni  2024 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.
©Euro Resor